కామలీల – Telugu Stories

ఎంతో మంది గొప్ప రచయితలు ఇక్కడ వారి కథలతో అందరిని ఆనందపరిచారు. కాని చాలా కథలు ఆగిపొయాయి లెదా అయిపొయాయి. నాకు చాలా బాధ వెసింది. అందుకె, నెనె ఒక కథ రాయాలని నిర్ణయించుకొని మీ ముందుకు వచ్చాను. నా ఈ మొదటి కథకి మీ అందరి ప్రోత్సహం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. ఇట్లు మీ, నా పెరు కామరాజు. మా నాన్న ప్రసాద్, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. అమ్మ పేరు లీలావతి, తను హౌస్ వైఫ్. ఈ సంఘటన నాకు మా అమ్మకు మధ్య జరిగింది. అప్పుడు నా వయసు 17. మా అమ్మకు 38, నాన్నకు 45. నాకు కొంచెం గూల ఎక్కువ, రోజు నా మొడ్డ కొట్టుకునెవాడిని. సినిమ హెరొయిన్ల మొగుడుని నేను అయ్యుంటె ఎల దెంగెవాడిని ఊహించుకుంటు జాడిచ్చుకునె వాడిని. ఓక రొజు సమంత మొగుడిని అనుకుంటె, ఇంకొక రోజు నమిత మొగుడిని అని, అలా రోజని, రంభాని రోజూ నా ఊహల్లొ అనుభవించి కార్చుకునె వాడిని. నిజమైన అనుభవం ఎప్పుడూ జరగలెదు. కాని ఎప్పుడూ మా అమ్మ గురించి అలా అనుకొలెదు. ఒకసారి నా స్నెహితుడు , తల్లి కొడుకుల కథల గురించి మాట్లాడితెనే వాడిని తిట్టాను. అలాంటిది, మా అమ్మ తొనే నా తొలి అనుభవం జరిగింది. ఆ రోజు, నా ఇంటర్ రిసల్ట్. ఇంట్లో అమ్మ తెగ కంగారుపడుతొంది. నాన్న ఆఫీసులో తన కంప్యుటర్లో రిసల్ట్ చూసి ఇంటికి ఫోను చెసడు.. నాన్న – ఎమె మనవాడు ఫర్స్ట్ క్లాసులొ పాసయ్యడె!! అమ్మ – (ఆనందంతో) హమ్మయ్య, ఇన్నాళ్టికి నా పూజలు ఫలించాయి. (నన్ను పిలుస్తు)..రెయ్ కాము,నువ్వు ఫర్స్ట్ క్లాసులొ పాసయ్యావురా… నెను – చూసావా అమ్మా, నెను చెప్పాను కదా! అమ్మ – నువ్వు చెప్పడము కాదు,ఇది ఆ దెవుడి లీల రా!! నెను – (కొపంతో) అదెలా?? నా కష్టాన్ని దెవుడి యెకౌంటులొ వెసెస్తావే?? అమ్మ – తప్పు రా, అలా అనకూడదు..(తిరిగి నాన్నతొ ఫోనులొ) ఎమండి, వీడికి మంచి మార్కులు వస్తే మన ఊరి గుడికి వెళ్దామని మొక్కుకున్న. నాన్న – అలగే లెవే,కాని నాకు కుదరదు. మీరు ఇద్దరు వెళ్ళేసి రండి. అమ్మ – మీకు ఎప్పుడు కుదిరింది అని?..మెము ఇద్దరమె వెళ్తాము లెండి.,(అని ఫోను పెట్టేసింది) అమ్మ – రెయ్ కాము, ఇరొజు రాత్రికే మన ప్రయాణం. బట్టలు సర్దుకొరా . నెను – ఎందుకు అమ్మ ఇప్పుడే, కొన్ని రొజులు ఆగి వెళ్ళచ్చు కదా.. అమ్మ – ఒరెయ్, మొక్కుబడైనా,పెట్టుబడైనా వెంటనే చెసెయ్యాలి. లెదంటే మనకి దక్కాలిసింది దక్కదు. నెను – సరె లె.. ఆ రోజు మెము ఇద్దరము బస్సులొ బయలుదెరి మా ఊరు చేరము.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!