అమ్మ పుకు లో నా సుల్లి

హాయ్ ఫ్రైండ్స్ నా నేమ్ సురేష్ నేనూ ఇపుడు 8 th క్లాస్ అమ్మ పేరు రమ. అమ్మ చాలా అందంగా ఉంటుంది అయితే అమ్మ చాలా సెక్సీ గా ఉంటుంది అయితే నేనూ ఇపుడే అమ్మ సెక్సీ స్టోరీ స్ చదవడం మొదలు పెట్టాను అయితే మా డాడీ ఇంటిలోనే వుంటారు డాడీ కి కాళ్ళు ఉండవు ఆక్సిసిడెంట్ వల్ల 2లగ్స్ పోయాయి అయితే అమ్మ కి అప్పటినుంచి నో వర్క్ అవును బట్ నాకు తెలుసు కానీ పాపం అమ్మ రోజు నాన్న

సుల్లి చీకి పోడుకుంటుంది ఒక రోజు నేనూ మెలుకువగా వున్నపుడు సూప్ సుప్ అనీ సౌండ్ ఏంటి అనీ చూసా ఇంతలో అమ్మ నాన్న సుల్లి చికితుంది అయితే అమ్మ ని డాడీ దెంగలేదు కానీ అమ్మ మాతరం డాడీ తో ఇంక అలానే పాపమ్ అయితే డాడీ తమ్ముడు mrng వచాడు ఏంటి బాబాయ్ ఇలా వచ్చావు అన్న డాడీ కోసం అన్నారు కానీ అమ్మ హ. టైం లో బాత్ రూమ్ స్నానం చేస్తుంది బాబాయ్ అడిగాడు అమ్మ ఏది

సురేష్ అనీ నేనూ చెప్పాను స్నానం చేస్తుంది అనీ ఇంతలో బాబాయ్ వెళ్లి అమ్మ స్నానం చేస్తుంది అనగానే బాబాయ్ ఒక్క సారిగా లోపలికి వెళ్ళాడు ఇంతలో నేనూ చూసా బాబాయ్ వెళ్లడం అమ్మ బాబాయ్ ఎందుకు లోపలికి వచ్చాడు అని అడిగా అంతేయ్ ఇంక బాబాయ్ వెంటనే బయటికి వచ్చేసారు అయితే అమ్మ వచ్చింది బయటికి అంత. కొంచం టైం టిపిన్ తినం తరువాత నవుకున్నాం అయితే ఇంక.

బాబాయ్ వెళ్లిపోయారు nt అయ్యింది అమ్మ స్నానం చేయడానికి వెళ్తుంది అయితే అమ్మ mrng బాబాయ్ వచ్చారుగా స్నానం చేయడానికి అమ్మ ఒరేయ్ అంతా గోల పెట్టకు ప్ల్స్ మీ డాడీ వింటే ఈన్క అంతే అమ్మ డాడీ వింటే ఏం ఉండు ఇపుడే చెప్తా డాడీ కి వద్దురా ప్ల్స్ అయ్యితే నన్ను స్నానఁ కి తీసుకోను వెళ్ళు ప్ల్స్ అన్న అమ్మ నువూ రాకకూడదు రా నేనూ వెంటేనే డాడీ అన్న ఒరేయ్ బాబు రా రా అనింది అమ్మ నేనూ

లోపలికి వెళ్ళాం అమ్మ సొల్లు సైజ్ 50-55 ఉంటాయి నేనూ అమ్మ వైపు ఆలా చూస్తున్న అమ్మ అంది ఏరా ఆలా వున్నావు అంది ఏం లెదు అమ్మ నువూ స్నానం చేస్తావు అనీ చూస్తున్న అంది అమ్మ చీర విప్పింది చిన్నగా నాకు పెయింట్ లో సుల్లి లేచింది అమ్మ ఇంకా అమ్మ సొల్లు చూసా బోబాయ్ కొబారి బొండాల వున్నాయి అయితే అమ్మ నేనూ నీలా మనిషినే గా నాకు ఎందుకు నీలా లేవు అనీ అడిగా నాకు తెలుసు బట్ తెయాలేనట్టు యాక్టింగ్ అంతే అరేయ్ నువూ మీ నాన్న పోలిక. నువూ ఇంక.

తెలుసుకోవలిసిన వయసు రాలేదు ఓకే అంది అమ్మ ఒక్క సారిగా లంగా విప్పింది వామ్మో నల్ల పుకు రా బాబు అస్సలు ఎవరు నాకా లెదు గా అనుకున్న అమ్మ ని అడిగా అమ్మ నీకు ఏంటి కింద ఇంకో లిప్స్ వున్నాయి అనీ నాన్న అవి లిప్స్ కావురా అది ఏం లెదు అంది అమ్మ ప్ల్స్ చెప్పు అన్న నీకు తెలిదు లే అంది అపుడు చెప్పా అమ్మ నేనూ చూసా బాబాయ్ నీకు అందులో ఏదో పెట్టి కిందకి మీదకి ఊయల వుగాడు గా చూసా నేనూ అమ్మ ప్ల్స్ అమ్మ నేనూ ఉగత అన్న

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!