అమ్మ మీద మనసు పడ్డ అంకుల్స్ – Part 2

ఆ రోజు సాయింత్రం రాధ పిన్ని ని తీసుకుని పెద్దమ్మ గోపీ వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళింది అమ్మ పెద్దమ్మ కోసం ఇంటిలో నెతుకుతుంటే శ్రీదేవి పిన్ని చెప్పింది అంట అమ్మ తో అక్కా రాధ ఎక్కడికో వెళ్ళారని అదేంటి ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను వెంటపెట్టుకుని కదా వెళుతుంది ఇవాళ ఏంటి ఇలా చేసింది?? అనుకుని వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూసిందంట అమ్మ కొంచెం సేపటికి వాళ్ళు వచ్చాకా పెద్దమ్మ లోపలికి వెళ్ళాకా రాధ పిన్ని ని తీసుకుని అమ్మ బయటకి వెళ్ళి ఎక్కడకి వెళ్ళారే అని అదిగింది గోపీ వాళ్ళ ఇంటికి అంది పిన్ని ఎందుకు అంది అమ్మ ఏమో అక్క నన్ను రమ్మని తీసుకెళ్ళింది ఎక్కడకి తీసుకెళుతుందా అని చూస్తే గోపీ వాళ్ళ ఇంటికి అంది రాధ పిన్ని.

ఏమి చేసింది అక్కడ అని అమ్మ అడిగితే అక్క గోపీతో ఏదో మట్లాడుతుంది ఈలోపు గోపీ వాళ్ళ దొడ్డిలో జామ చెట్టు గుర్తువచ్చి నేను చేట్టు దగ్గరకి వెళ్ళి చూస్తే అబ్బహ్ దోరగా ముగ్గిన కాయలు ఉన్నాయి అవి కోసుకుని తింట్టు ఉండగానే అక్క నా దగ్గరకి వచ్చి పదవే వెళదాం అంది వచ్చేశాం అంది రాధ పిన్ని.

వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడుకున్నారో వినలేదా?? అది అమ్మ. నేను జామకయల చేట్టుకాడే ఉండిపోయాగా అదుకే నాకు తెలియలా అక్క గోపీతో చాలా సేపు మాట్లాడింది ఈలోపు నేను నాలుగు కాయలు కోసుకుని తినేశా అంది రాధ పిన్ని ఎక్కడకి వెళ్ళినా తిండి పిచ్చేనా అక్క తోడుగా తీసుకెళితే అక్క పక్కనే ఉండాలిగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే ఎలా అంది అమ్మ హా ఇదేమాట అక్క కూడా అంది అనగానే ఏమి అన్నదే అక్క అని అడిగింది అమ్మ. నేను అక్కతో నువ్వు సరు అక్క వెళతారుకదా ఇప్పుడేంటి నన్ను తీసుకెళుతున్నావ్ అన్నాను దానికి అక్క ఇక్కడకి సరూ రాకుడదులే అంది అన్నది పిన్ని.

అవునా ఎందుకు రాకుడదు అని నువ్వు అడగలేదా?? అంది అమ్మ. హా అదీ అడిగా అనగానే ఏమంది అక్క అంటు ఆత్రంగా అడిగింది అమ్మ. సరూ అక్క ఎక్కడకన్న వెళితే నా పక్కనే ఉంటుంది అలాంటప్పుడూ నేను మాట్లడాలనుకున్న విష్యాలు మాట్లాడలేను అందుకే నిన్ను తీసుకెళుతున్నా అక్కడ నేను ఏదన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు అల్లరి చెయ్యకూడదు సరేనా అంది అక్క. అందుకే నేను జామచెట్టు దగ్గరకి కాయలుకోసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయా అంది రాధ పిన్ని.

అసలే అనుమనంగా ఉన్నా అమ్మకి ఈ మాటలు మరింత అనుమానం రేకెత్తించాయి కానీ అక్కడ ఏమి జరిగిందో తెలిసేదెలా?? ఆ అనుమానంతోనే ఆరోజు రాత్రికి పడుకుంది అమ్మ ఆ తరవాత రోజు గోపీ వీళ్ల ఇంటికి రాలేదు ఆ విషయం ఎవ్వరూ పట్టించుకోకపోయినా అమ్మ మాత్రం పట్టించుకుంది నిన్న అక్క వెళ్ళి ఎదో అంది అందుకే గోపీ రాలేదు అని మనసులోనే అనుకుని ఊరుకుంది ఆ తరవాత రోజు పెద్దమ్మ అమ్మ దగ్గరకి వచ్చి ఏంటే అలా ఉంటున్నావ్ ఎప్పుడూ ఎదో ఆలో చిస్తూ కుర్చుంటున్నావ్ అంది ఎప్పుడూ నన్ను వెనక తీసుకెళ్ళేదానివి కదా మొన్న ఎందుకు తీసుకెళ్లలేదు అని ఉక్రోషం ఆపుకోలేక అడిగేసింది అమ్మ ఓఓస్ అదా?? నువ్వు లోపల ఏదో పనిలో ఉన్నవ్ అదుకే దానిని తీసుకెళ్ళా దానికోసమేనా?? అంది పెద్దమ్మ సరే గాని నిన్న గోపీ రాలేదు ఏమయ్యిందో అడిగొద్దం పద అక్క అంది అమ్మ రాకపోతే మానెయ్యనీ వెళ్ళి మళ్ళి బ్రతిమలాడాలా ఏంటి?? అంది అక్క.ఏంటక్కా అంత కోపడుతున్నవ్ ఏమిచేశాడు గోపీ అంది అమ్మ ఏమి చేశాడు?? ఏమి చెయ్యలా ఏమన్నా చేస్తే ఊరుకుంటానా ఏంటి?? అంది పెద్దమ్మ. ఊఉమ్మ్ మరి ఇంకనేం పద ఏమయ్యిందో చుసొద్దం అని పెద్దమ్మని వెంటపెట్టుకుని తీసుకెళ్ళి కావలనే అక్క నువ్వు గోపీతో మాట్లడుతూ ఉండు రాధ చెప్పింది జామకాయలు సూపర్ గా ఉన్నాయని నేను నాలుగు కోసుకుని వస్తా అని బయటకి వచ్చేసి మెల్లిగా అక్క వాళ్ళు ఉన్నా గది కిటికి దగ్గర నక్కి వింటున్నా వాళ్ళు ఏమి మాట్లాడుకోవడంలేదు ఇదేంటీ?? అనుకుంటూ ఉండగానే ఒక్కసారే ఇంటికి రావడం మానేస్తే ఎలా?? అందరికీ అనుమానం రాదా అంది అక్క.

మీరే కదండి రావద్దు అన్నారు అందుకే మానేశా మీకు ఇష్టంలేదు అన్నారుగా. అన్నాడు గోపీ పిచ్చి వేషాలు వెయ్యవద్దు అని చెప్పను గానీ ఇంటికి రావద్దు అని చెప్పానా?? అంది అక్క. నేనేమి పిచ్చి వేషాలు వేశానండీ మీరే నన్ను తప్పుగా అర్దంచేసుకున్నారు మీరు ఎత్తుకోమంటేనే కదండి ఎత్తుకున్నాను అన్నాడు గోపీ మామోలుగా ఎత్తుకుంటే అనుకోవడం ఎందుకూ అంది అక్క మరి నేను ఏమిచేశాను అన్నాడు. ఏమిచేశారో చేసిన మీకు తెలియదా అంది అక్క. చెపితే కదా తెలిసేది అన్నాడు గోపీ చేసిన గనకార్యాన్ని నాతో చెప్పించలనా?? అంది అక్క కొంచెం చిన్న గొంతుతో నేను కావలని అలా చెయ్యలేదండీ మీరెక్కడ పడిపోతారో అని కొంచెం గట్టిగా పట్టుకున్నా అదీ తప్పేనా?? అన్నాడు. అబ్బహ్ నేను పడిపోతానేమో అని నా వల్లంతా తడుముతున్నారన్న మాట మీరు అంది అక్క నేనా మీరు బలేవారే అన్నాడు అబ్బహ్ నంగనాచి మీ ముక్కుతో నా…

అని ఆపేసింది ఆహ్హ్ మీ?? అన్నాడు గోపీ ఏమిలేదులేండి అంది అక్క అయ్యోఓ మీరేదో చెప్పబోతూ ఆగిపోతే నాకెలా తెలుస్తుందండీ చెప్పండి పర్లేదు ఇక్కడ ఎవరూ లేరుగా అనేసరికి అక్క అటూ ఇటూ చూసింది సరు జమచెట్టు దగర ఉంది కదా అక్కడకి మన మాటలు వినపడవు అన్నాడు గోపీ మీరు నా బొడ్డు దగ్గర మీ ముక్కుతో కదపలేదా?? అంది అక్క అదీ అదీ ఆన్నాడు గోపీ. అదొక్కటే కాదు ఇంకా చాలా చేశారు మీరు ఈ మద్య కావలనే నన్ను ఎదో ఒకరకంగా తాకుతున్నారు నేను అన్ని చూస్తున్నా అంది అక్క హా అవునండీ మీరన్నావి అన్ని నిజమే ఇంత అందమైన మాంచి వయసు పొంగులతో మెరిసిపోతున్నా అమ్మయిని చూసి ఏమగాడు ఊరికే

ఉండగలడండీ అన్నాడు అక్క ఏమి మాట్లాడలేదు అబ్బహ్ ఏమందం అండీ మీది మిమ్మల్ని ఒక్కసారి చూస్తే ఎంతటి రుషి పుంగవుడికైనా ఒంట్లో అలజడి పుట్టక మానదు నేను సామాన్య మానవుడినండీ నాసంగతి వేరే చెప్పాలా?? బాపుగారి బొమ్మలా ఉంటారు కదండీ మీరు అన్నాడు ఆ ఆ చాలులేండి మరీ మునగ చెట్టు ఎక్కిస్తున్నారు అంది అక్క అయ్యోఓ మా ఇంటిలో జామ చెట్టే ఉందండీ మునగ చెట్టులేదూ అన్నాడు గోపీ.
ఆ మాటకి అక్క పక పకా నవ్వి సరే ఇంటికి వస్తూ ఉండండి అంది.

దేవి ఆజ్ఞ అన్నాడు గోపీ ఇదెక్కడ ఉందో చెట్టంతా దులిపేస్తుందేమో అంది అక్క ఆ మాట వినేసరికి నేను గబగబా చెట్టు దగరకి వెళ్ళి నాలుగు కాయలు తెంపి ఒడిలోవేసుకున్నా ఈలోపు అక్కా గోపీ అక్కడకి వచ్చి ఏమే చెట్టుకు ఒక్క కాయలేకుండా దులిపేశావా?? అంది అక్క నవ్వు మొఖంతో ఎక్కడ ఇదిగో నాలుగు కోశాను అంతే అంటూ చూపించి ఏంటి గోపీ రావడం లేదు అన్నాను ఆ అవన్ని నేను అడిగానులే ఇంక వస్తారు అని గోపి వంక ఓరగా చూసి వస్తారుగా అంది అయ్యోఓ మీరంతగా చెప్పాలా?? రేపొద్దున్నే వచ్చి వాలిపోనూ అన్నాడు గోపీ అక్క సరే మేము ఇంక బయలుదేరతాం అంది ఇంటివరకూ వచ్చి దిగబెట్టనా??

అన్నాడు మేము ఇద్దరం ఉన్నాంగా వెళిపోతాం లే ఒక్కదానినే ఉన్నప్పుడు దిగబెడుదురుగాని అంది అక్క మీరు ఒక్కళ్ళే రారుగా ఎవరో ఒకళ్ళని తోడు తెచ్చుకుంటారుగా అన్నాడు మీరు తోడుగా ఉంటానంటే ఒక్కదానినే వస్తా నాకేమనన బయమా ఏంటి?? అంది అక్క మీరు ఊ అంటే ఎంతకాలం ఐనా మీకు తోడుగా ఉండిపోనూ?? అన్నాడు తోడుగా ఉండి పోనూ అన్న మాట నొక్కి పలుకుతూ.

ఆతరవాత అక్కడ నుండీ పెద్దమ్మ అమ్మ వచేశారంట. వచ్చేటప్పుడు ఇంతకీ ఎందుకు రాలేదంట అడిగావా?? అన్నాను అక్కతో హా ఏదో పని ఉండి రాలేదంటలే అని అబద్దం చెప్పేసింది అక్క మీ ఇద్దరి మాటలు నేను విన్ననే అక్క నా దగర ఎందుకు అబద్దం ఆడుతున్నవో అర్దం కావదంలేదు సర్లే ఎన్ని అబద్దాలు చెపుతావో చెప్పు ఇక్కడనుండీ నీ మీద ఒకకన్ను వేసి ఉంచుతా గా నువ్వు అబద్దం ఆడుతున్నావో నిజం చెపుతున్నావో అన్ని నాకు తెలిసి పోతాయిలే అనుకుందంట అమ్మ మనసులో..

ఇక్కడనుండీ అమ్మ మాటల్లో వినండి. ఆ తరవాత రోజు పొద్దునే గోపీ మా ఇంటికి వచ్చాడు అక్క తనకి కనపడకపోయేసరికి మొఖం వాడిపోయింది ఇంచెం సేపు మాతోనే కూర్చుని ఇంకా ఆపుకోలేక మీ అక్కగారు ఏరండీ అన్నాడు నాతో అక్క అమ్మతో తో కాలువ దగ్గరకి వెళ్ళింది ఎదో పూజ ఉందంట అన్నాను ఇప్పుడోచ్చేస్తారా అండీ అన్నాడు హా వెంటనే వచ్చేస్తాం అని వెళ్ళారు ఇంకా రాలేదు అన్నాను.

ఓహో అన్నాడు ఈలోపు అక్క వచ్చింది గోపీ మొఖం ఆనందంతో వెలిగిపోవడం గమనించాను అక్క కూడా రావడం తోనే గోపీకి ఒక నవ్వు విసిరింది గోపీ చూపు అక్క మీదే ఉంది అక్క లోపలికి వెళ్ళి కొంచెం సేపటికి వచ్చింది మాదగ్గరకి వెంటనే గోపీ మామిడితోటలోకి వెళదామా?? అన్నాడు హుమ్మ్ పదండి అంది అక్క మొత్తం గ్యాంగ్ అంతా వెళ్ళాం గోపీ చూపులు అక్క మీదే ఉన్నాయి అక్క కూడా గోపీని చూసి అప్పుడప్పుడు కళ్ళతోనే ఒక నవ్వు విసురుతుంది.


ఒక చెట్టు కాయలు దోరగా ముగ్గి కనిపించాయి ఇవి కోసుకుందాం అన్నాడు గోపీ అవి బాగా పైకి ఉన్నాయి కదా చెట్టు ఎక్కలి అవి అదాలి అంటే అన్నాను నేను సరే మీరు చెట్టు ఎక్కండి ఇంకా ఇలా ముగ్గిన కాయల చెట్టులు ఏమన్న ఉన్నయేమో మేము నెతుకుతాం సరేనా అన్నాడు గోపీ సరే అని నేను చెట్టు ఎక్కి ఒక ముగ్గిన కాయ కోసుకుని రుచి చూశా అదిరిపోయింది రుచి కిందకి చూసేసరికి వీళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు మొత్తం అందరూ వెళ్ళిపోయారేంటీ అని చుట్టు చూశా కొంచెం దూరంలో ఒక చెట్టు దగ్గర ఇద్దరు ఇంకో చెట్టు దగగ్ర ఇద్దరూ ఉన్నారు అక్క గోపీ

కనపడలేదు వీళ్ళు ఏమయిపోయారు అనుకుని చుట్టూ పరీక్షగా చూశాక్కడ తోటమాలి వస్తే ఉండడానికి అని ఒక చిన్న చావిడి వేసుకునాడు అటు వైపుగా వెళుతూ కనిపించారు వీళ్ళేంటి అటు వెళుతున్నారు అనుకుని ఎదో జరుగుతుంది అని అనిపించి నిదానంగా చెట్టు దిగేసి నేను కూడ ఆ చావిడి దగ్గరకి వెళ్ళాను చప్పుడూ చెయ్యకుండా ఒక పక్కన నక్కి లోపలికి చూశా అక్కడ అక్క గోపీ బాగా దగ్గరగా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నారో వినాలి అనుకుని ఇంకో వైపుకి వెళ్ళి అకడనుండీ చూశా అక్కడకి వాళ్ల మాటలు కూడా వినపడుతున్నాయి

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!