అక్క అందాలు

నా పేరు చంద్ర మొహన్. నన్ను ముద్దుగా చందు అని పిలుస్తార…

అక్క కోసం

ఇందులోని కథ,కథనం,పాత్రలు అన్ని కల్పితం,ఎవ్వరిని ఉద్దేశ…

సూపర్ అక్క

మీరు నా ఇతర సీరియల్స్ (L Board, పున్నమి నాగు, మూడో క…

సూపర్ అక్క

మీరు నా ఇతర సీరియల్స్ (L Board, పున్నమి నాగు, మూడో క…

అక్క దాసోహం

నేను పెళ్ళైన అక్క ఒళ్ళో పడుకున్న ఊరికే.. మెల్లిగా అక్క …

పకింటి అక్క

పేరు ప్రసాద్.మాది కడప జిల్లా .ఇది నాకు మా పకింటి అక్క…

అక్క ఇంట్లో

నా పేరు శివ నేను చదువుతున్న సెలవులకోసం అక్క వల్ల ఇం…

అక్క సహకారం

హాయ్ అక్క బాగున్నావా..? హ…బాగున్నా నువ్ ఎలా ఉన్నావ్ రా అ…

మాధురి అక్క

మాధురి . నేను హైద్రాబాద్ లో కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరాను.…

అక్క ఇంట్లో

నా పేరు శివ నేను చదువుతున్న సెలవులకోసం అక్క వల్ల ఇం…