అక్క కథలు

అక్క అందాలు

నా పేరు చంద్ర మొహన్. నన్ను ముద్దుగా చందు అని పిలుస్తారు.నేను ఉండెది ఒంగొల్ లొ. నేను నా ముద్దుల అక్క శ్రిదేవి…

అక్క కోసం

ఇందులోని కథ,కథనం,పాత్రలు అన్ని కల్పితం,ఎవ్వరిని ఉద్దేశించి వ్రాసినది కాదు.కుటుంబసభ్యుల మధ్య సంబంధంతో కూడిన …

సూపర్ అక్క

మీరు నా ఇతర సీరియల్స్ (L Board, పున్నమి నాగు, మూడో కన్ను) ని ఆదరిస్తున్నందుకు నా ధన్యవాదాలు. ఈ మధ్య మన గ్రూప్…

సూపర్ అక్క

మీరు నా ఇతర సీరియల్స్ (L Board, పున్నమి నాగు, మూడో కన్ను) ని ఆదరిస్తున్నందుకు నా ధన్యవాదాలు. ఈ మధ్య మన గ్రూప్…

అక్క ఇంట్లో

నా పేరు శివ నేను చదువుతున్న సెలవులకోసం అక్క వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను. అక్కకీ పెళ్ళి అయింది. బావ ఆఫీస్ కీ వెళ్త…

పకింటి అక్క

పేరు ప్రసాద్.మాది కడప జిల్లా .ఇది నాకు మా పకింటి అక్కకి మధ్యలో జరిగిన కథ .త్వరలో మొదటి భాగం పెడతాను.<…

అక్క దాసోహం

నేను పెళ్ళైన అక్క ఒళ్ళో పడుకున్న ఊరికే.. మెల్లిగా అక్క పొట్టకు ఆడుముతున్న… అక్క సండ్లమీద చెయ్ వేసా… అరేయ్ ఎం చే…

అక్క దాసోహం

నేను పెళ్ళైన అక్క ఒళ్ళో పడుకున్న ఊరికే.. మెల్లిగా అక్క పొట్టకు ఆడుముతున్న… అక్క సండ్లమీద చెయ్ వేసా… అరేయ్ ఎం చే…

అక్క సహకారం

హాయ్ అక్క బాగున్నావా..? హ…బాగున్నా నువ్ ఎలా ఉన్నావ్ రా అని లోపలికి పిలిచింది… సెలవులకి అక్క వల్ల ఇంటికి వెళ్ళ…

అక్క ఇంట్లో

నా పేరు శివ నేను చదువుతున్న సెలవులకోసం అక్క వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను. అక్కకీ పెళ్ళి అయింది. బావ ఆఫీస్ కీ వెళ్త…