రాణీ పిన్ని

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చంద్ర శేఖర్ నేను ఇవాళ్ళ మీతో చెప్ప…

సుబ్బులు పిన్ని

డిగ్రీ చేస్తూ హాస్టలో ఉంటున్నప్పుడు , సెలవులకి ఉండడాని…

పిన్ని pooku

పిన్ని పూకు ఇంత బాగుంటధా…. నేను వైజాగ్ లో మా బాబాయ్ …

సుబ్బులు పిన్ని 2

సుబ్బు చూపించిన సుధ బీరువా చూసేక – జాగ్రత్తగా తీస్తే …

సుబ్బులు పిన్ని 6

పిన్నితో శోభనం మూడో రోజు ఇద్దరికి తెలివి వచ్చేసరికి-…

సుబ్బులు పిన్ని 7

నాలుగో రోజు-పొద్దున్న తెలివి వచ్చేసరికి-సుబ్బు ఎడమ కా…

సుబ్బులు పిన్ని 3

నిద్రలో ఉన్న నా మొహాన్ని నల్లని జుత్తుతో కప్పేసి-పెదాలన…

సుబ్బులు పిన్ని 4

పిన్ని పొద్దున్నే లేపి-తను తలంటుంచుకొని-నాకు తను తలం…

సుబ్బులు పిన్ని 9

సుబ్బులు నా పెదాల మీద ముద్దాడుతూ నన్ను లేపింది. సుబ్బ…

సుబ్బులు పిన్ని 8

సుబ్బలక్ష్మితో సంసారం మొదలెట్టి 20 రోజులైంది.సెలవులు …