పిన్ని కథలు

రాణీ పిన్ని

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చంద్ర శేఖర్ నేను ఇవాళ్ళ మీతో చెప్పేది నాకు మా రాణీ పిన్ని కి జరగిన అనుభవం. కథలోకి వస్త…

సుబ్బులు పిన్ని

డిగ్రీ చేస్తూ హాస్టలో ఉంటున్నప్పుడు , సెలవులకి ఉండడానికి దగ్గర్లో ఉన్న దూరపు బంధువులని పరిచయంచేసారు. అన్న వర…

పిన్ని Pooku

పిన్ని పూకు ఇంత బాగుంటధా….నేను వైజాగ్ లో మా బాబాయ్ గారి దగ్గర ఉండి చదువుతున్నాను. మా పిన్ని పేరు …

సుబ్బులు పిన్ని 2

సుబ్బు చూపించిన సుధ బీరువా చూసేక – జాగ్రత్తగా తీస్తే తాళం వస్తుందని అనిపించింది. “సుబ్బు కూచొవే,తాళం తీస్త…

సుబ్బులు పిన్ని 4

పిన్ని పొద్దున్నే లేపి-తను తలంటుంచుకొని-నాకు తను తలంటింది.పిన్ని పిడచకట్టు తీసి జుత్తు తుడుస్తూ ఉంటే- పిన్న…

సుబ్బులు పిన్ని 3

నిద్రలో ఉన్న నా మొహాన్ని నల్లని జుత్తుతో కప్పేసి-పెదాలని చిన్నగా ముద్దాడి-“మధూ ఏంటి కలలు కంటున్నావా,నీ పిన్ని…

సుబ్బులు పిన్ని 6

పిన్నితో శోభనం మూడో రోజు ఇద్దరికి తెలివి వచ్చేసరికి-నా బుజ్జిగాడు సుబ్బు పిన్ని పూకులో సగం దూరి ఉన్నాడు. స…

సుబ్బులు పిన్ని 7

నాలుగో రోజు-పొద్దున్న తెలివి వచ్చేసరికి-సుబ్బు ఎడమ కాలు నామీద ఉండేసరికి-లేచిన నా బుజ్జిగాడు పిన్ని పూకులో…

సుబ్బులు పిన్ని 5

తెల్లరి లేచేసరికి 7 అయ్యింది. నేను:ఏవిటోయ్-పనిమనిషి వస్తుందేమో సుబ్బు:మూడు రాత్రులు అయ్యేవరకు రావద్దని చెప్ప…

సుబ్బులు పిన్ని 9

సుబ్బులు నా పెదాల మీద ముద్దాడుతూ నన్ను లేపింది. సుబ్బులు పిర్రలు పిసుకుతూ ముద్దాడుతూ ఉంటే సుబ్బులు: ఇవాళ ఏ…