తెలుగు బూతు కథ

కాలేజికి నాలుగు రోజు లీవులు రావడముతో ఏమి చేయాలో త…

తెలుగు బూతు కథ

కాలేజికి నాలుగు రోజు లీవులు రావడముతో ఏమి చేయాలో త…

సరసము కథలు 2

“అలాగే” అంటూ ఆ సెక్షన్ వైపు నడిచాడు రాహుల్, మురళిని …

సరసము కథలు 1

ఈ థ్రెడ్ చిన్న చిన్న కథల సంపుటం…..అవి సరళమైన సరసము,…

శృంగార కథలు 1

పేరు కార్తీక్. మా అమ్మా, నాన్నలకి మా అక్క లలిత పుట్టిన …

నా కథలు part5

మూడు రోజులకు రంజని దగ్గరనుండి కాల్ వచ్చింది నాకు రం…

నా కథలు part1

నేను ఒక్క ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తుంటాను పెళ్లి అయింది 2 సంవ…

శృంగార కథలు 3

నేనూ ఐదు నిమిషాలు ఉండి కిందకి వచ్చేసాను. అప్పుడే ఐస్…

నా కథలు Part6

అనూష ఆంటీని చూడగానే ప్లాన్ లేదు అనుకుని అందర్నీ నవ్వు…

శృంగార కథలు 2

యదావిధిగా అక్కా, నేనూ ఎవరి రూమ్ లో వారు దూరి చదివేస…