భార్య కథలు

ఓ భార్య కధ – భాగం 2

కాని వాడి ఆలోచన వేరుగా ఉంది. వాడు నా కాళ్ళను ఎత్తి వాడి భుజాల మీద వేసుకుని, వాడి మడ్డని ఒక్కసారిగా నా ప…

ఓ భార్య కధ – భాగం 8

“ఓహ్….సూపర్ ..ఎక్కడ నేర్చుకున్నావే…నీ యమ్మ …నీ పూకు కంటే నోరు బాగుందే,” ఆంటూ కుమార్ రాశిని బూతులు తిడుతున్న…

ఓ భార్య కధ – భాగం 6

కుమార్ రాశి మాటలకు రెచ్చిపోయి ఆమెని దెంగుతున్నాడు. అలా కుమార్ రాశి ఆడతనంలో తన దడ్డుని లోపలికి బయటకి ఆడిస్…

ఓ భార్య కధ – భాగం 3

నేను ఓపిక లేనట్టు రామ్మోహన్, కుమార్ ల వైపు చూశాను. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు…నీ మొగుడు గంటలో విడుదల చేస్తాము, అ…

ఓ భార్య కధ – భాగం 4

తెల్సుగా ఏమవుతుందో,” అని రాజు కెమేరాలో రికార్డ్ చేసినదంతా చూపిస్తూ చెప్పాడు. రాశి ఇంక ఏమి చేయలేక….ఏమి అన…

ఓ భార్య కధ – భాగం 7

కుమార్ రాశిని మరింతగా చుట్టుకుని పెదవులు మీద గట్టిగా ముద్దుపెట్టుకుంటూ, “తమరి కోరికలు ఏంటి….చెప్పడి,” అంట…

ఓ భార్య కధ – భాగం 1

హాయ్, నా పేరు ప్రసాద్, విజయవాడలో ఉంటాను. ఇది నా మొదటి కధ, అది కూడా వేరే సైట్లో హిందీలో చదివినది.<br…

ఓ భార్య కధ – భాగం 9

“భలే సుఖాన్ని ఇచ్చావే రాశి….ఆడదానికి ఇష్టమైన పని చేస్తే ఇంత సుఖాన్ని ఇస్తుందని నాకు ఇంతవరకు తెలియదే…..ఇక …

ఓ భార్య కధ – భాగం 5

కుమార్ రాశికి దగ్గరగా వచ్చి వెనకాలే నిల్చుని ఆమె భుజాల మీద చేతులు వేసి చిన్నగా నిమురుతూ తన చేతుల్ని రాశి …

ఓ భార్య కధ – భాగం 49

ప్రసాద్ తో తనకు ఇంతకు ముందు ఎవరికీ తెలియకుండా నాలుగు గోడల మధ్య జరిగిన పెళ్ళిని తులసి నిజం చేయాలని అనుకు…